Please Log In or Sign Up (free of charge) to access this part of the website

Cysylltu sifftiau locwm yn hawdd ac yn rhad ac am ddim

Bydd ein tudalen Locwm yn mynd yn fyw fesul cam. Os ydych wedi cofrestru, byddwn yn eich hysbysu pan fydd rhagor o’r wefan yn mynd yn fyw. Os hoffech ddweud eich dweud am sut mae’r wefan yn datblygu, helpwch ni drwy brofi’r wefan er mwyn sicrhau ei bod cystal ag y gallai fod; e-bostiwch ni os gwelwch yn dda ar admin@gpwales.co.uk

Gwasanaeth RHAD AC AM DDIM ar gyfer Practisau a Gweithwyr Locwm.

Dim tanysgrifiadau, dim comisiwn - postiwch, gwnewch gais a gweithiwch gymaint o sifftiau ag y mynnoch heb gomisiwn na ffïoedd. 
Rydym eisiau gwarchod Practisau a Meddygon Locwm rhag cael eu dychryn gan gostau cudd am wneud eu gwaith.


Manteision asiantaeth heb y costau

Cadw trefn ar eich calendr, anfonebu awtomatig, cymorth ag yswiriant, gwiriadau cyn cyflogaeth, cefnogaeth a chrynodeb pensiwn, yn barod ar gyfer eich cyfrifon/hunan asesiadau ar ddiwedd y flwyddyn.
Y rhan orau? Mae’r cwbl yn rhad ac am ddim.

Gwnwech gais am sifftiau a chadwch drefn arnynt yn hawdd.

Calendr sy’n hawdd ei weld ac sy’n dangos y swyddi sydd ar gael o fewn eich ffiniau dewisedig e.e. meddygfa sydd hyd at 30 munud o deithio o’ch cartref. 

Dim ond un clic i wneud cais, ac yna bydd eich holl wiriadau cyn cyflogaeth yn cael eu cwblhau a’u darparu’n awtomatig i’r practis.


Crëwch eich sifftiau a chadwch drefn arnynt fel y mynnoch.

Mae’r dyddiau o ffonio pob gweithiwr locwm ar eich rhestr yn ei dro wedi hen fynd – gyda dau glic, cewch greu sifft mor bell ymlaen yn y dyfodol ag y dymunwch. 

Bydd derbyn anfonebau a thaliadau’n awtomatig yn arbed gwaith cadw cofnodion.


Gwasanaeth RHAD AC AM DDIM ar gyfer Practisau a Gweithwyr Locwm.

Dim tanysgrifiadau, dim comisiwn - postiwch, gwnewch gais a gweithiwch gymaint o sifftiau ag y mynnoch heb gomisiwn na ffïoedd. 
Rydym eisiau gwarchod Practisau a Meddygon Locwm rhag cael eu dychryn gan gostau cudd am wneud eu gwaith.


Manteision asiantaeth heb y costau

Cadw trefn ar eich calendr, anfonebu awtomatig, cymorth ag yswiriant, gwiriadau cyn cyflogaeth, cefnogaeth a chrynodeb pensiwn, yn barod ar gyfer eich cyfrifon/hunan asesiadau ar ddiwedd y flwyddyn.
Y rhan orau? Mae’r cwbl yn rhad ac am ddim.

Gwnwech gais am sifftiau a chadwch drefn arnynt yn hawdd.

Calendr sy’n hawdd ei weld ac sy’n dangos y swyddi sydd ar gael o fewn eich ffiniau dewisedig e.e. meddygfa sydd hyd at 30 munud o deithio o’ch cartref. 

Dim ond un clic i wneud cais, ac yna bydd eich holl wiriadau cyn cyflogaeth yn cael eu cwblhau a’u darparu’n awtomatig i’r practis.


Crëwch eich sifftiau a chadwch drefn arnynt fel y mynnoch.

Mae’r dyddiau o ffonio pob gweithiwr locwm ar eich rhestr yn ei dro wedi hen fynd – gyda dau glic, cewch greu sifft mor bell ymlaen yn y dyfodol ag y dymunwch. 

Bydd derbyn anfonebau a thaliadau’n awtomatig yn arbed gwaith cadw cofnodion.


Cofrestrwch i drefnu eich sifftiau locwm nawr

Cofrestrwch i drefnu eich sifftiau locwm nawr

Cofrestru