Please Log In or Sign Up (free of charge) to access this part of the website

GPWales

Gan Feddygon Teulu i Feddygon Teulu; Cefnogaeth i bob Practis ym mhob ffordd


Sut y dechreuodd GPWales?

Mae Meddygon Teulu wedi bod yn brin ledled Cymru ers tro. Nid oes gwefan hawdd ei defnyddio sy’n hysbysebu’r holl swyddi hyn mewn un lle chwaith. Fe wnaethon ni sylweddoli hyn tra yn chwilio am swyddi fel Meddygon Teulu yng Nghymru. Rydym erbyn hyn yn gweithio fel Meddygon Teulu, ond fel llawer o rai eraill, ni wnaethon nhw ddarganfod y swyddi hyn ar-lein, ond ar lafar a thrwy gysylltu â Phractisau fesul un.

Y Cynllun

Ar ôl siarad â Rheolwyr Practisau, Partneriaid, Meddygon Cyflogedig a Meddygon Teulu Cofrestredig a staff eraill ledled Cymru, roeddem yn teimlo bod 3 maes allweddol lle gallem helpu: Swyddi, Gweithwyr Locwm a chael gwerth am arian.

1. Swyddi Parhaol
  • Hysbysebu pob swydd mewn Practis Cyffredinol (Meddygon/Nyrsys/Derbynyddion ayyb) mewn un lle
  • Ei gwneud yn hawdd dod o hyd i swyddi, chwilio yn ôl lleoliad a chymharu
  • Dangos hysbyseb swydd ar fap
  • Caniatáu i hysbysebion swyddi aros ar-lein hyd nes y bydd y swyddi wedi’u llenwi
  • Caniatáu i unigolion wneud cais ar-lein
  • Caniatáu i Bractisau drefnu eu ceisiadau ar-lein
  • Gwasanaeth yn rhad ac am ddim i bawb ei ddefnyddio

Wrth gael cefnogaeth gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru ac arian gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi creu gwefan y gofynnoch chi amdani, sy’n hawdd ei defnyddio.

2. Hyb Meddygon Locwm Cymru

Y cynllun gwreiddiol oedd i lansio Hyb Meddygon Locwm Cymru yn mis Mehefin 2020, ond oherwydd pandemig Coronafirws rydym wedi lansio Hyb Meddygon Cymru ar y cyntaf o Ebrill 2020.

Er mwyn lasio y nodwedd newydd yma dau fis yn fan, i arbed amser rydym wedi lansio Hyb Meddygon Locum Cymru fel gwefan newydd. Mae ar gael yn www.locuhubwales.co.uk

Ein bwriad ydi cyfuno GPWales.co.uk a locumhubwales.co.uk erbyn yr haf.

3. Gostyngiadau

Rydym yn darparu codau sydd wedi’u negodi gan gyflenwyr er mwyn i chi allu arbed arian ar yr hyn y byddwch yn ei brynu – o nwyddau meddygol i nwyddau ysgrifennu.

Byddwch yn parhau i’w prynu yn uniongyrchol gan y cyflenwr, yn yr un ffordd ag y byddwch yn ei wneud nawr, ond byddwch yn mewnbynnu côd wrth dalu ar-lein neu’n rhoi gwybod am y côd dros y ffôn er mwyn arbed arian. A dyna ni: mwynhewch ostyngiad gennym ni!

DS: Bydd pob pryniant yn cael ei wneud yn uniongyrchol rhyngoch chi a’r cyflenwr. Dim ond darparu’r codau Gofal Sylfaenol penodol a drefnwyd ar eich rhan y bydd GPWales yn ei wneud, ac nid yw hyn yn rhan o’r broses brynu o gwbl.