Please Log In or Sign Up (free of charge) to access this part of the website

GPWales

Gan Feddygon Teulu i Feddygon Teulu; Cefnogaeth i bob Practis ym mhob ffordd


Sut y dechreuodd GPWales?


Mae Meddygon Teulu wedi bod yn brin ledled Cymru ers tro. Nid oes gwefan hawdd ei defnyddio sy’n hysbysebu’r holl swyddi hyn mewn un lle chwaith. Fe sylweddolodd Ellis a’i wraig Rachel hyn yn fuan tra’r oedd y ddau yn chwilio am swyddi fel Meddygon Teulu o fewn pellter gyrru i’w cartref y tu allan i’r Fenni. Mae’r ddau erbyn hyn yn gweithio fel Meddygon Teulu o fewn 6 milltir i’w cartref, ond fel llawer o rai eraill, ni wnaethon nhw ddarganfod y swyddi hyn ar-lein, ond ar lafar a thrwy gysylltu â Phractisau fesul un.


Wrth iddynt grybwyll eu rhwystredigaethau wrth gydweithwraig, Francine, a oedd mewn Practis gwahanol, fe’i cyflwynodd nhw i’w gŵr TJ, Rheolwr Prosiect a Gwefannau, ac felly y cychwynnodd GPWales.


Y Cynllun


Ar ôl siarad â Rheolwyr Practisau, Partneriaid, Meddygon Cyflogedig a Meddygon Teulu Cofrestredig a staff eraill ledled Cymru, roeddem yn teimlo bod 3 maes allweddol lle gallem helpu: 

Swyddi, Gweithwyr Locwm a chael gwerth am arian.

Rydym wedi blaenoriaethu tri phrosiect penodol a dechrau gwefan Swyddi er mwyn:

 

  • Hysbysebu pob swydd mewn Practis Cyffredinol (Meddygon/Nyrsys/Derbynyddion ayyb) mewn un lle

  • Ei gwneud yn hawdd dod o hyd i swyddi, chwilio yn ôl lleoliad a chymharu

  • Dangos hysbyseb swydd ar fap

  • Caniatáu i hysbysebion swyddi aros ar-lein hyd nes y bydd y swyddi wedi’u llenwi

  • Caniatáu i unigolion wneud cais ar-lein

  • Caniatáu i Bractisau drefnu eu ceisiadau ar-lein

  • Gwasanaeth yn rhad ac am ddim i bawb ei ddefnyddio

 

Wrth gael cefnogaeth gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru ac arian gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi creu gwefan y gofynnoch chi amdani, sy’n hawdd ei defnyddio.


Rydym yn gobeithio y bydd o fantais i bob meddyg a phob Practis Cyffredinol yng Nghymru, a hynny trwy arbed amser ac arian.


Y dechrau yn unig yw hyn; mae gennym lawer mwy o syniadau a datblygiadau ar y gweill.


Beth yw eich rhwystredigaethau?


Dweud eich dweud wrth ddod â newid gwirioneddol i Ofal Sylfaenol beth bynnag fo'ch rôl. Cysylltwch â ni i rannu eich syniadau a’ch profiadau.