Please Log In or Sign Up (free of charge) to access this part of the website

 • Slider1

  Nyrs Practis yng Ngwynedd. Mae’n rhaid cael diddordeb mewn rheoli afiechydon cronig a chrwydro traethau tywodlyd.
  Cofrestru

 • Slider3

  Rheolwr Practis yn Sir Fynwy. Profiad blaenorol yn ddymunol, diddordeb mewn dringo mynyddoedd yn hanfodol.
  Cofrestru

 • Slider5

  Meddyg cyflogedig yng Nghaernarfon. Practis cyfeillgar, cyflog cystadleuol, ystafell gyda golygfa fendigedig.
  Cofrestru

Ein hunig fwriad: arbed amser ac arian i bractisau.

Swyddi parhaol.

Pob swydd o fewn Practis Cyffredinol – ar gyfer meddygon, nyrsys, staff gweinyddol a llawer mwy.

Sut yr ydym yn helpu
unigolion
White-Down-Arrow
Practisau
White-Down-Arrow

Gostyngiadau

Edrychwch ar ein hystod eang o ostyngiadau unigryw a fydd yn arbed arian i’ch practis ac i’ch staff.

Sut yr ydym yn helpu
Pawb
White-Down-Arrow
Cyflenwyr
White-Down-Arrow

Locwm

Ar-lein erbyn Ebrill 2020

Hawdd gweld, gweithredu a threfnu sifftiau ar-lein.

Sut yr ydym yn helpu
unigolion
White-Down-Arrow
Practisau
White-Down-Arrow

Codau disgownt am ddim

Codau disgownt unigryw i’w defnyddio yn rhad ac am ddim  

Codau disgownt sydd wedi'u negodi'n unigryw ar gyfer practisau a staff sy'n arbed miloedd o bunnoedd y flwyddyn i bractis cyffredin. A ydych eisiau parhau i ddefnyddio'r cyflenwyr yr ydych yn eu defnyddio ar hyn o bryd? – Gadewch i ni wybod ac fe geisiwn gael gostyngiad ganddynt.


DS: Bydd pob pryniant yn cael ei wneud yn uniongyrchol rhyngoch chi a’r cyflenwr. Bydd GPWales yn rhoi codau penodol Gofal Sylfaenol yr ydym ni wedi eu trefnu ar eich rhan. Nid yw GPWales yn rhan o'r broses brynu.

Hawdd ei defnyddio

Dod o hyd i’ch swydd berffaith a sifftiau locwm ar-lein

Datrysiad cenedlaethol, sydyn a hyblyg i oes ddigidol, heb gostau asiantaethau.

Gan Feddygon Teulu i Feddygon Teulu

Gan Feddygon Teulu i Feddygon Teulu; cefnogaeth i bob practis ym mhob ffordd.

Rhannwch eich rhwystredigaethau. Rydym yn ymroddedig i wella’r materion hyn mewn datrysiad hyblyg sy’n arbed amser.

Cofrestrwch a dechreuwch ddefnyddio GPWales o fewn munudau

Cofrestrwch a dechreuwch ddefnyddio GPWales o fewn munudau

Cofrestru

Ydych chi wedi ystyried gweithio ym maes Gofal Sylfaenol Brys (y tu allan i oriau)?

Mae nifer o rolau ar draws Byrddau Iechyd yng Nghymru sy'n cydweithio'n agos i ddarparu gwasanaethau Gofal Sylfaenol Brys yn eu cymunedau. Os hoffech chi ymuno ag un o'r timau amlddisgyblaethol, gallwch ddysgu mwy am weithio ym maes gofal sylfaenol brys yn https://urgentprimarycare.heiw.wales/